De atypus spin bevindt zich meestal
in haar hol tussen 15 en 25 cm diep
onder de grond. Ze wacht daar veilig.
Haar beursvormig web is ongeveer 10 cm lang.
Wanneer er een insekt over loopt, is ze in een flits
boven om het insekt gif in te spuiten door haar
rechte kaken. Daarna trekt ze het insekt
naar binnen, om het daar rustig te
verorberen. De resten van de prooi
worden naderhand terug naar buiten geduwd,
en het web wordt hersteld.